Pasikviesk į susitikimą

Šiais metais „Misija Sibiras‘19" ekspedicija išvyko į Kazachstano Respubliką, kur išsaugojo politinių kalinių atminimą Karagandos bei Ekibastūzo apylinkėse. Aplankėme 18 kapinių, kuriose suradome ir sutvarkėme beveik 130 lietuvių kapų, o mūsų istorijai svarbiose vietose palikome 3 memorialinius ženklus.

Per metus suorganizuojame daugiau nei 300 susitikimų, todėl atsakymas gali užtrukti, bet susisieksime ir suderinsime detales su kiekvienu, užpildžiusiu anketą.

Susitikimo dalyvių amžius ar grupės dydis yra neribojami, nurodykite preliminarų planą registracijos anketoje, ir mes pasiruošime susitikimui taip, kad įtrauktume bet kokią auditoriją!

Jeigu susitikimas yra renginio dalis, o renginio data nėra lanksti, prašome apie tai informuoti pastabose.

Jei turite unikalių pageidavimų arba klausimų, susisiekite su mumis telefonu +37069377292 arba el. paštu [email protected].


Siūloma data nr. 1
Siūloma data nr. 2
Dalyvauk ekspedicijoje

Džiaugiamės, kad nori tapti ekspedicijos dalimi! Šiemet atranka į ekspediciją baigėsi. Lauksime tavo anketos kitų metų pavasarį.

Ištark, išgirsk, išsaugok
Miestas
Laikas
Uždaryti
Ieškokite
istorijos
Ieškok istorijos

„Misija Sibiras‘19” ekspedicijos metu Kazachstane iššukavome 18 kapinių, kuriose suradome ir sutvarkėme beveik 130 lietuvių kapų. Galbūt prisilietėme ir prie tavo šeimos istorijos? Jeigu surastų lietuvių kapų sąraše radai ir savo artimųjų, kreipkis el. paštu [email protected] ir suteiksime daugiau informacijos!

Prašome atkreipti dėmesį, jog Kazachstano kapinėse lietuvių vardai ir pavardės dažnai buvo rašomi kirilica – rusiška abėcėle – todėl, kai kuriose pavardėse, jas verčiant gali būti netikslumų. Taip pat dalis vardų ar pavardžių gali būti surusinti.

Jeigu turi draugų ar pažįstamų, kurių artimieji buvo kalinami Kazachstano lageriuose, kviečiame su jais pasidalinti šiuo sąrašu ir padėti atrasti šeimos istoriją iš naujo!

Jeigu šiame surastų lietuvių kapų sąraše radai ir savo artimųjų, kreipkis el. paštu [email protected] ir suteiksime daugiau informacijos!

Vardas / Tėvavardis / Pavardė
Gimimo data / Mirties data
Astrauskas
- / -
A. N. Jurkus
1926 / 1996
A. K. Tunkevičius
1925 / 1988
Adolfas Antonovič Savičius
1932-04-09 / 1991-09-28
Adolfas Jonovič Kalasiūnas
1928-10-09 / 1973-08-16
Agota Juozo Griciūnienė
1921-06-19 / 1983-02-19
Albertas Vinco Jonaitis
1918 / 1977
Albertas Simonas Jokubauskas
1935-11-09 / 2006-03-20
Albina Ivanovna Baškys
1908 / 1970
Albinas Kulbokas
1905 / 1965
Aldona Kazimirovna Klevinskienė
1942-05-17 / 1966-09-29
Aldona Alekso Čirolienė
1940-02-29 / 1985-10-09
Aldona Alekso Žerolienė
1940-06-29 / 1985-10-09
Aldona-Julieno Antano Sultanova
1943-10-19 / 2016-11-11
Aleksas Antano Pekus (Piekus)
1925-10-14 / 1975-03-13
Alfokas Juozo Vanagas
1934-08-16 / 1966-11-29
Alfoncis Jono Griciūnas
1957-08-01 / 2010-10-11
Alfonsas Vlado Žerolis
1937-06-02 / 1992-09-11
Algirdas Petro Petrauskas
1952 / 2002
Aleksandr Albertovič Jokubauskas
1967-02-22 / 2009-12-09
Alnemantis (Algimantas) Stasio Mikščiūnas
1937-11-10 / 1998-04-06
Amonas Vladislavovič Demidas
1934 / 1976
Ana Dombrovskas
1890 / 1959
Ana Egorovna Jocienė
1928-05-17 / 2000-06-03
Anatolijus Juozo Bakas
1917 / 1998-06-04
Antanas Kviklis
1926-06-24 / 1964-04-06
Antanas Augustinas Padolskis
1917-10-14 / 1984-11-06
Antanas Juozo Pestinis
1929-02-01 / 1984-02-24
Antanas Izidoriaus Jocius
1918-11-27 / 1996-05-21
Antanas Antano Baltonis
1960-06-22 / 1991-11-19
Antanas Prano Baltonis
1927-01-27 / 1986
Antanas Vladovič Jokubauskas
- / -
Antanas Jono Karpavičius
1920-01-02 / 1975-06-26
Antanas Prano Kubilius
1935-06-12 / 1996-02-24
Anton Antonovič Paulikas
1927-02-22 / 1973-09-23
Apolonija Ambražo Voitekėnienė
1921-06-16 / 2002-12-16
Balys Jono Širbinskas
1907-12-07 / 1976-07-15
Bernardas Jokūbo Liutkevičius
1915 / 1988
Birutė Antano Kareckienė
1933-05-20 / 1993-09-16
Boleslovas Ignatevič Kupčiūnas
1930-05-01 / 1972-04-22
Bronislav Adolfovič Jaruševičius
1938-01-13 / 1985-02-25
Bronislavas Jurgio Petkūnas
1934 / 1992
Bronius Vinco Račkaitis
1912-03-19 / 1982-02-11
Eduardas Storpirštis
1927-09-01 / 2006-01-28
Elena Sigizmundo Zaremba
1938 / 1970
Elena Elena Jakubauskas
1926-07-14 / 1997-01-22
Elena Fedorovna Znamenskienė
1922 / 2012
Emilija Jono Ramoškienė
1939-06-22 / 1995-05-10
Ernsmuna Karlovna Švageris
1897-01-17 / 1981-12-18
Evdokija Stepanovna Balčiūnas
1923-06-26 / 1984-01-21
Galina Tuskenienė
1922-05-02 / 1976-02-11
Genadijus Antonovič Baškevičius
1932-06-10 / 1973-03-16
Gintaras Česlovo Kasilauskas
1966-02-23 / 2000-03-28
I. R. Reksius
1956 / 1959-02-03
Ignas Igno Kundrotas
1916-03-27 / 1992-09-25
Irina Viktorovna Visilkaitė
1956-08-19 / 2006-05-08
Ivan Ivanovič Jakubauskas
1959 / 1969
Ivan Alfonsovič Griciūnas
1977-01-20 / 2001-09-16
J. I. Kulikauskas
1906-04-10 / 1973-02-19
Janina Petro Pestinienė
1925-12-01 / 2002-08-02
Janina Stanislovo Zaremba
1913-07-10 / 1987-05-06
Janina Franco Soraka
1918-05-12 / 1991-03-24
Jeronimas Kazys Bernatavičius
1914-05-22 / 1991-08-13
Jonas Petkevičius
1897 / 1959
Jonas Maurickis
1946 / 1963
Jonas Rugys
1907-10-16 / 1965-11-11
Jonas Vinco Griciūnas
1916-07-24 / 1979-10-19
Jonas Juozo Makauskas
1929-09-29 / 2001-11-11
Jonas Petrovič Mackevičius
1933-01-08 / 1986-08-29
Jonas Antano Jakubauskas
1913-06-25 / 1985-04-21
Jonas Juozo Sadauskas
1906-01-27 / 1985-04-19
Jonas Antano Vikertas
1929-01-01 / 2001-11-04
Jonas Deržius
1911 / 1984
Jonas Kazimiero Baškys
1908 / 1981
Jonas Dzidoriaus Mačiulis
1929-02-23 / 1999-11-09
Jonas Juliaus Stankevičius
1945-01-04 / 1999-08-07
Julijus Kazio Stankevičius
1910 / 1974-07-18
Juozapas Jurgevič Paulauskas
1926-01-01 / 1978-03-25
Juozas Juozo Žemeckas
1911-11-04 / 1977-01-25
Juozas Silvestro Taluntis
1933-05-25 / 1975-03-17
Juozas Juozo Mackevičius
1933-06-25 / 1972-11-08
Juozas Vinco Rudzevičius
1945-04-17 / 2015-12-31
Juozas Petro Juščius
1922 / 1989
Juozas Augusto Žauga
1934 / 1970
Jurgis-Gediminas Juozovič Sederevičius
1937-10-20 / 1998-06-23
Juzas Jono Mackevičius
1907-10-08 / 1970-02-17
Kazimieras Kazimirovič Seržanskis
1948-01-06 / 1990-11-10
Kazimieras Juozapo Znamenskas
1922 / 1972
Kazys Jono Junauskas
1890 / 1958
Kazys Jono Stašelis
1928-02-20 / 1983-07-05
Kazys Alekso Klenauskas
1928-04-03 / 1997-11-02
Kazys Mykolo Janavičius
1917-03-03 / 1974-10-30
Kazys Antano Judaitis
1916-03-04 / 1967-07-12
Kazys Stasys Vaškevičius
1925-03-04 / 1994-03-31
Kęstutis Jeronimas Mačiulskis
1963-10-30 / 2010-06-10
Klemensas Skiparis
1905 / 1961
Konstantinas Kazimiero Batakis
1919 / 1971
Leopoldas Ignatevič Matuševskis
1924-02-16 / 1996-09-29
Lida Mikalovna Vikertienė
1928-05-04 / 2008-11-01
Liubov Filipovna Juščius
1925-11-25 / 2001-01-19
Liubov Ivanovna Matikonienė
1958-09-12 / 2013-07-01
Liudmila Christianovna Frizinskas
1922-06-30 / 2001-05-22
Liudmina Stepanovna Stupelis
1922-12-30 / 1982-07-17
Liudvikas Stepono Venežingis
1949-04-18 / 1985-06-20
Loreta Antano Kvetinskaja
1953-08-01 / 2016-01-08
Mariana Andriaus Radžiūnienė
1925-11-06 / 2010-07-06
Marija Augusto Kurpavičienė
1885 / 1979
Marija Jurgijevna Jančiauskienė
1908-04-15 / 1991-06-02
Marija Rugienė
1911 / 1997-12-30
Marija Felikso Marcinkevičiūtė
1924-11-15 / 1955-11-15
Melanija Jefimova Baltonienė
1924-01-07 / 2010-08-05
Milenija Mykolo Petrauskienė
1923 / 2006
Mykolas Vaclovas Šemeškevičius
1920-05-01 / 2000-01-14
Motiejus Antano Bakučiūnas
1905 / 1987
Nadežda Antonovna Geldutis
1950-11-09 / 1987-01-03
Nadia Bajorūnaitė
1958-07-09 / 1966
Natalija Viktorovna Gendrolis
1980 / 1980
Nina Kasinskienė
08-19 / 1996
Oksana Vladimirovna Mačiulskytė
1978-12-21 / 2013-02-01
Olegas Vaclavovič Pupelis
1957-04-04 / 2013-09-06
Olga Aliksandrovna Kaminskienė
1962-12-20 / 2013-09-22
Olga Vasiljevna Dūda
1947-02-20 / 1948-03-10
Ona Alekso Saveikytė
1925 / 1956
Ona Jono Banbžukaitė
1907-03-08 / 1995-02-11
Ona Augusto Pauliukonienė
1897 / 1973
Ona Aleksandro Triponaitė
1934-04-14 / 2002-12-13
Ona Izidoriaus Žaugienė
1894 / 1981
Paulina Laurinavičienė
1930 / 1988
Petras Vaclovo Petrauskas
1914-10-20 / 1986-09-25
Petras Igno Grižilas
1910-06-03 / 1975-07-01
Petras Krasinskas
1920-07-11 / 1986
Petras Jurčio Jakubauskas
1922 / 1988
Pranas Jono Martinonis
1942-10-17 / 2003-07-05
Praskobja Iljinična Judaitienė
1923-11-07 / 1989-03-12
Romualdas Stanislo Ramoška
1930-01-15 / 2008-03-18
Romualdas Kazimiero Znamenskas
1956 / 2012
Kazio Klenauskas
196?-09-06 / 198?
Saulius Kipro Valentukevičius
- / 1963-06-08
Sigizmundas Franco Zaremba
1909-12-05 / 1983
Stanislav Boliusovič Sakalauskas
1962-10-27 / 2000-01-01
Stanislav Bronilavovič Tumėnas
1935-03-30 / 2001-02-25
Stanislava Petro Taluntienė
1933-11-01 / 1975-04-22
Stasė Motiejaus Valkaitienė
- / -
Stasė Jonovna Liutkaitė
1925-12-31 / 1997-12-27
Stasia Alekso Bernatavičienė
1924-03-24 / 1996-03-11
Stasys Mykolo Voitekėnas
1917-03-09 / 1996-02-08
Stasys Latviūnas
1926-05-02 / 1977-04-10
Stasys Juozasa Vintalas
1921-11-25 / 1997-03-21
Stasys Pavlovič Jovaiša
1933-09-15 / 1971-01-08
Stepanas Boliusa Tamašauskas
1929-??-22 / 2008-02-26
Stepas Bapčėnas (Babčėnas)
1908 / 1969
Stepas Antano Venežingis
1919-12-24 / 1983-04-14
Telesforas Babčėnas Ušauckas (Usauskas)
1924 / 1991
V. R. Reksius
1951 / 1952-12-07
V. V. Matuzas
1924 / 1974
Vaclovas Antano Pivoras
1926 / 1979
Vaclovas Izidoriaus Pupelis
1919-10-23 / 1973-06-21
Valentina Konstantino Giedraitienė
1932-05-12 / 2000-08-20
Valentina Stanienė
1957-10-05 / 2017-06-06
Valerija Jono Stankevičienė
1920-10-01 / 1977-10-07
Večeslavas Stanislovo Balčiūnas
1979-09-10 / 1979-09-22
Vidmantas Alfonso Stanys
1954-08-09 / 2003-08-25
Viktor Klemenso Abariūnas
- / -
Viktor Antonovič Mackus
1929-03-12 / 1972-05-13
Viktor Binadasovič Tatarūnas
1959-03-17 / 1993-04-03
Viktor Aleksandrovič Švageris
1927-08-05 / 1996-04-05
Viktorija Pavlovna Pakarklytė
1925-01-07 / 1973-01-21
Vincas Močislav Kazio Valkaitis
1942-11-18 / 1997-12-17
Vincas Vinco Laukys
1935-09-10 / 1968-10-23
Vincas Antano Moliušis
1923-07-17 / 1978-06-01
Vincas Stasio Sakalauskas
1927-10-04 / 1983-09-02
Vincentas Martyno Žukauskas
1914 / 1963
Vitalijus Ivano VIkertas
1954-10-12 / 2006-03-11
Vladas Kosto Tyla
1924-01-01 / 2005
Vytautas Zigmo Kiškūnas
1927 / 1982
Vytautas Varabauskas
1958 / 1965
Zigmas Jokūbo Stelmokas
1905 / 1966-07-21
Zita Junauskienė
1890 / 1958
Zosė Sakalienė
1888 / 1963
Bronius Vinco Račkaitis
1912-03-19 / 1982-02-11
Anelė Juozo Račkaitienė
1925-02-16 / 2003-12-19
Stasys Ferenca
1925 / 1958
Vytautas Milaševičius
- / -
Albinos Kazimir S. Otto
- / -
Jonas Šakalis
1919 / 1956
Petras Kėkštas
1922 / 1955
Kostas Songaila
1934 / 1956
Ona Starkienė
1930 / 1957
Augustinas Bakus
1939 / 1956
Birutė Antano Kareckienė
1933-05-20 / 1993-09-16
Vincas Antano Moliūšis (Moliušis)
1923-12-17 / 1978-06-01
Jonas Povilo Dovidonis
1916 / 1998-07-21
Nijolė Jurgio Dirvonskytė
1958-03-01 / 1958-11-01
Kostas Lukša
1913-12-13 / 1980-11-13
Gentrutas Antano Dumša
1940-03-17 / 2014-09-21
Stasė Tamošaitienė
1925-05-28 / 1960-07-23
Vytautas Antano Barista
1960-10-13 / 1978-08-13
Jurgis Kazio Bariutis
1920-05-01 / 1990-08-25
Antanas Vladislavo Jeneronis
1935 / 1990
Adik Petro Vildžiūnas
1946-06-28 / 2009-12-31
Petras Mykolo Vildžiūnas
1909 / 1973
Elena Justo Vildžiūnienė
1912 / 1978
Jonas Teofilio Virkietis
1932-12-10 / 2002-12-14
Ivanas Valerijaus Racevičius
1988-12-05 / 1988-12-08
Piotras (Petras) Petro Vildžiūnas
1942 / 2005-12-18
Česlovas Mykolo Gedvilas
1938-12-25 / 2004-08-12
Katerina Justo Atkočiūnaitė
1905 / 1986
Stanislava Antano Stuldinskienė
1915-12-23 / 1983-09-25
Albina Juozo Adomienė
1932-03-23 / 2001-04-06
Stasys Stasio Bogdanovičius
1949-10-07 / 2014-10-07
Jonas Petro Galaukis
1916 / 1986-12-04
Antanas Jurgio Kaltauskas
1927-05-01 / 2007-06-15
Pranas Kosto Brazaitis
1900-01-19 / 1982-05-02
I. I. Barabauskas
- / -
Barabauskienė
- / -
Anelė Kazio Markevičienė
1911-03-08 / 1988-05-29
Stasys Jurgio Markevičius
1987 / 1965-03-16
Edgar Rivinius
1974-07-02 / 1997-01-20
Anatolijus Jono Dulevičius
1958-02-19 / 2006-01-24
Jonas Dulevičius
1934 / -
Kazimiera Jurgio Dumšienė (Dūmšienė)
1913-08-06 / 2001-09-10
Vaclovas Juozo Stanulionis (Stanulenis)
1933-03-29 / 2001-05-29
Juozas Emilio Katinas
1930 / 1999-04-24
Galina Aleksandro Ališauskienė
1938-10-01 / 1999-11-29
Stanislovas Antano Ališauskas
1930-04-18 / 1984-11-28
Jurgis Kazio Baliutis (Baliūtis)
1920-05-01 / 1990-08-23
Aleksandra Aleksandro Zaniauskaitė
2013-10-27 / 2014-01-25
Liudvikas Adomo Dūkšta (Dukšta)
1924-12-31 / 1976-03-26
Aleksejus Pavlovič (Povilo) Kačiūra
1942-04-27 / 1961-08-31
Jokūbas Parfenovič Semenkovas
1943-12-04 / 1992-12-24
Antanas Vladislavo Ežerskis
1935-11-10 / 1998-08-22
Henrikas Antano Petkevičius
- / 1994-05-01
Ipolitas Jonas Rimavičius
1912-06-12 / 1992-01-23
Lidija Maksimovna Rimavičienė
1929-03-25 / 2002-03-09
Elena Prano Šemeklytė
1928-01-07 / 1991-08-12
Antanina Vasiljevna Moliušienė (Moliūšienė)
1925-08-05 / 2003-06-22
Juozas Armanovič Drieris
1912-08-18 / 1988-11-27
Jadviga Ivanovna Grigaliūnas
1928-12-09 / 2011-10-21
Vincentas Jono Grigaliūnas
1926-03-20 / 1989-04-27
Povilas Juozas Mackevičius
1920-09-12 / 1991-12-22
Povilas Algisovič (Algio) Mackevičius
1990-03-25 / 1990-03-27
Alzbetė (Aldona) Antano Mackevičius
1927-01-26 / 2001-07-21
Vitalijus Jonasovič (Jono) Jaseliūnas
1973 / 1990-07-31
Aleksandr Sergėjvič Pliūta (Pliuta)
1983-11-02 / 2006-06-14
Valentina Stepanovna (Stepono) Želvis
1957-07-23 / 2007-10-28
Konstantinas Jurjevič Kurmis
1985 / 1993
Piotr (Petras) Petrovič (Petro) Kurmis
1927-07-01 / 1991-02-09
Rita Viktoro Daukša
1962-05-07 / 2010-01-01
Kostas Igno Lukša
1913-12-13 / 1980-11-13
Gentrūtas Antano Dumša
1940-03-17 / 2014-09-21
Valentina Nimiforo Dumša
1937 / 1994
Leonas Leono Pirštelis
1930-12-28 / 1980-02-12
Pranas Antano Billiūnas
1944-06-12 / 1981-07-24
Igoris Stanislavo Ališauskas
1965-02-03 / 2007-07-18
Vytautas-Justinas Julijano Želvis
1935-10-24 / 1996-03-08
Kazimieras Juzefo Znamenskas
1922-04-24 / 1972-01-05
Romualdas Kazimiero Znamenskas
1956-06-07 / 2012-10-14
Stasys Vinco Valiulis
1934-08-12 / 1993-04-01
Pranciškus Jonas Kupris
1934-06-12 / 2007-12-20
Stanislova Vasilijaus Kupris
1934 / -
Valerija Klemenso Valerija
1927-01-11 / 2005-11-13
Bronė Vinco Zalūbienė
1920-03-07 / 2011-06-30
Kazimieras Petro Katkauskas
1921-04-09 / 1980-03-17
Stanislova Antano Stūldinskienė
1915-12-23 / 1983-09-25
Augenijus A. Bartkevičius
1980-06-25 / 2000-06-06
Matas I. G.
1929-05-10 / 1992-05-11
Vytautas Antano Bernatonis
- / -
Stanislav Vaškevičius
1902 / 1978
Jozia Meškerevičienė
1913 / 2002
Stasys Stasiulis
1920 / 1988
Anna Emeliavona Didkevičius
1918 / 1974
Ignas Feliciono Petravičius
1923-05-11 / 1971-11-23
Kuprijan Steponovič Kurklietis
1904-09-16 / 1984-12-06
Kamilija Petrovna Grinkevičius
1939-11-19 / 2013-07-03
Kazimieras Bernotas
1934 / 1986
Vladas Antano Šmitas
1954-11-27 / 1993-01-13
Jozanas (Juozas) Grašius (Grašys)
1934-07-18 / 1997-05-18
Zinaida Garilovna Grašienė
1936-12-12 / 1996-11-05