Misija Sibiras
Tiumenė (2013)

Tiumenė (2013)

Koordinatės 57.161297, 65.525017

2013 m. ekspedicija leidosi Tiumenės sritį, kurios centre esantis Tiumenės miestas – vienas seniausių Sibiro miestų. Ekspedicijos metu buvo ne vien sutvarkytos 5 kapinės, bet ir sutikti 3 vietiniai lietuviai, kuriuos pavyko rasti tik su giminaičių, gyvenančių Lietuvoje pagalba.

Ekspedicijos dalyviai aplankė ir sutvarkė šias vietas: Kulimešas, Verch Kamenka, Novyj Tapas, Lesnoja, Lebediovka. Atstumas nuo Vilniaus – 2 455 km. Vietos žmonių skaičius – 3 373 000. Lietuvių tremtinių skaičius – daugiau nei 1700.

2013 m. projekto ekspedicija buvo vykdoma Tiumenės srityje. Liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, į ją išvyko 16 asmenų delegacija.

Tiumenė – vienas seniausių Sibiro miestų, stambus pramonės centras. Ji įkurta 1586 m. totorių miesto Čingi Tūros vietoje, o jau nuo XVIII a. pabaigos čia veikė kalinių persiuntimo kalėjimas. Jo „svečiais” tapo 1794 m., 1830-1831 m. ir 1863 m. sukilimų dalyviai, knygnešiai. Čia kalėjo 1863 m. sukilimo dalyvis poetas Julius Asnusavičius. 1946 m. į Tiumenės sritį buvo ištremta estų, latvių, kelios lietuvių šeimos, 1947 m. gruodį atvežta dar apie 80 lietuvių šeimų iš buvusių Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Vilkaviškio, Kauno apskričių.

Tremtiniai daugiausia dirbo statybose, elektrinėje, plytinėje. Po 5-erių metų tremties daugumai jų buvo leista grįžti į tėvynę, tačiau net ir vėliau, 5-6 dešimtmečiais, Tiumenėje veikė koncentracijos stovykla (kaliniai dirbo pramonės įmonėse krovėjais), miesto apylinkėse buvo didelė pataisos darbų kolonija.

Ekspedicijos nariai lankėsi ir tvarkė Verch Kamenkos ir Lebediovkos kapines, jas aptvėrė pačių suręstomis tvirtomis tvoromis, kurių perimetras siekė per 160 metrų. Aplankystose kapinėse (Jalutorovsko, Novij Tapo, Lesnajos, Kulemešo ir kt.) paliko atminimo ženklus bei nuorodas lietuvių ir rusų kalbomis apie čia palaidotus lietuvių tremtinius. Per 2 savaičių ekspediciją jaunimas susitiko su 3 Tiumenės srityje tebegyvenančiais lietuviais: Juozu (gyvenančiu Lebediovkoje), Danute ir Birute (gyvenančiomis Tiumenėje). Itin džiugus faktas, kad tremtinės Birutės kontaktus jiems perdavė Druskininkuose gyvenantys jos giminaičiai, kurie nuolat sekė projekto „Misija Sibiras“ veiklą ir laukė, kol ekspedicija vyks būtent į Tiumenės sritį.

Dalyviai:

Dominykas Dvylys
Medicinos studentas (23 m.)

Donatas Žvirblis
Dizaineris (30 m.) 

Erika Fuks
Žurnalistė (27 m.)

Ieva Matulevičiūtė
Medicinos studentė (24 m.)

Justinas Marcinka
Programų sistemų studentas (23 m.)

Karolis Kavoliūnas
Politikos mokslų studentas (23 m.) 

Kotryna Vilkaitė
Viešųjų ryšių specialistė (30 m.)

Laura Žūsinaitė
Programų vadovė (28 m.)

Matas Kasperavičius
Ekonomikos studentas (23 m.)

Neringa Aleksonytė
Vilniaus m. savivaldybės darbuotoja (28 m.) 

Oksana Komar
Inžinierė (27 m.)

Paulius Bartkus
Advokato padėjėjas (33 m.)

Silvija Guzelytė
Europos Gynybos Agentūros tarnautoja (29 m.)

Tomas Šyvokas
Kuopos vado pavaduotojas (25 m.) 

Valerij Olechnovič
Ekonomikos studentas (23 m.)

Gintautas Alekna
Ekspedicijos vadovas (54 m.)