Kryžkalnis: paminklas partizanams
Kryžkalnis: paminklas partizanams

Kryžkalnis: paminklas partizanams

Sibiro tremtinė, rašytoja Marytė Kontrimaitė atgimusiai Lietuvai skyrė eilėraštį, kuriame buvo tokios eilutės: šviesūs ir tiesūs tavo vaikai, Tėvyne… Tie šviesieji ir tiesieji buvo Lietuvos partizanai, išdrįsę ginti savo šalį nuo šimteriopai galingesnių atėjūnų, okupavusių Lietuvą ir dalį jos žmonių nudanginusių į Sibiro gelmes. Jie padėjo savo galvas už Lietuvos laisvę. Ir daugumas iš jų buvo vos sulaukę 18 metų, o kai kurie dar ir jaunesni. Sunku suvokti, kaip tokie jauni žmonės suprato, kad reikia stoti į kovą su priešu, kad jis neišžudytų ar kitaip nenukankintų Lietuvos žmonių. Šie puikūs Lietuvos didvyriai nusipelnė, kad juos minėtų per amžius. Jų atminimą šiais, 2018-tais metais, pagerbė visa Lietuva. Antakalnio kapinėse buvo iškilmingai palaidotas partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Partizanų vado Vanago artimieji džiaugiasi, kad pagaliau  gali uždegti žvakę ant jo kapo Antakalnio kapinėse, tačiau daugelis artimųjų net neturi kur uždegti žvakutę ir pasimelsti per Vėlines, nes jie iki šiol nežino, kokioje duobėje yra užkąsti jų artimųjų kūnai.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, kartu su dar gyvais partizanais turi kilnų tikslą – pastatyti visiems žuvusiems ir nukankintiems partizanams memorialą Kryžkalnyje, Raseinių rajone.  Svarbiausi memorialo simboliai – lietuviško kalavijo formos 25 metrų aukščio obeliskas ir apie 20 000 partizanų įamžinanti atminimo siena su žuvusių partizano vardais bei pavardėmis, išpjautomis Vyčio kryžiaus formos stelose  bei nežinomo partizano kapas. Kalavijas, įsmeigtas piliakalnio viršūnėje – tai pergalės ir išsilaisvinimo, gimtosios žemės apsaugos simbolis. Ne veltui jį pasirinkome iš šlovingiausios Lietuvos istorijos – LDK laikų, taip siekdami prilyginti partizanų pasipriešinimo kovas skambiausioms lietuvių istorijos pergalėms. Obeliskas – kalavijas bus puikiai matomas vykstantiems svarbiausia Lietuvos magistrale Vilnius-Klaipėda iš dešimčių kilometrų

Atkirsta esamo kalno dalis sukuria atodangą – žuvusiųjų atminimo sieną, kuri simbolizuoja tvirtą ir tarsi uola nepalaužiamą partizanų kovinę dvasią. Sienoje bus apie 1300 tamsinto plieno Vyčio kryžių su žuvusių partizanų pavardėmis (po 16 pavardžių ant vienos stelos), kurios tamsiu paros metu iš apačios būtų apšviestos raudonai, tuo būdu sukuriant krauju parašytų pavardžių metaforą. Šalia atminimo sienos formuojama aikštė, skirta pagerbimo ceremonijoms. Kalavijas padalina atminimo sieną pusiau ir sminga į žemę – būtent šioje vietoje numatome simbolinį Nežinomo Partizano kapą – tai granito plokštėse išpjautas juodas Vyčio kryžius su raudonu apvadu tamsiai žalio granito fone. Būtent tokį ženklą ant uniformų rankovių partizanai buvo išsiuvinėję pasipriešinimo sovietų okupantams metu 1944-1953 metais.

Antrame projekto etape numatoma pastatyti ir partizanų istorijos paviljoną-muziejų. Žemės sklypą, kur bus statomas paminklas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdis įsigijo už žmonių šiam tikslui paaukotas lėšas.

Kiliniam tikslui ir architekto Sauliaus Pamerneckio bei skulptoriaus Tado Gutausko pateiktai Lietuvos partizanams atminti memorialo vizijai pritaria ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos Ginkluotojų Pajėgų asociacija, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba, Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija, Lietuvos sąjūdis, Šaulių sąjunga, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga, Labdaros paramos fondas „Jauniems“, Nepriklausomybės gynėjų sąjunga, Lietuvos atsargos karininkų sąjunga ir kitos patriotinės organizacijos.

Partizanams memorialas bus pastatytas Kryžkalnyje, netoli koplyčios (architektė Virginija Bakšienė), kurią pradėjo statyti monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Pagaliau koplyčia jau užbaigta ir tamsiu paros metu jau iš tolo šviečia partizanų atminimui skirtos koplyčios kryžius, apšviesta ir pati koplyčia bei į ją vedantys laiptai. Raseinių rajono savivaldybė lapkričio 25-ąją, minint Kariuomenės dieną, planuoja pristatyti koplyčią visuomenei. Atidarymo iškilmės prasidės Šv. Mišiomis 11 val. prie koplyčios.

2019 m. minėsime Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos 70-ąsias metines. Būtų prasminga, jog kitais metais Kryžkalnyje iškiltų didingas paminklas visiems žuvusiems partizanams. Kiekvienas prisidėjimas prie partizanų didingos kovos įamžinimo, pervedant pinigines lėšas į Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (įm. k. 2907706500) „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT32 7300 0101 0944 8557 (Memorialo sąskaita) yra svarbus.  Daugiau apie memorialą  www.partizanumemorialas.lt

 

Teksto autorė Angelė Jakavonytė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *